Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Ksawery Balczewski
(1829-1889)

BALCZEWSKI KSAWERY (1829-1889) nauczyciel. KSAWERY (1829-1889) nauczyciel.

      Ur. w 1829 w guberni kowieńskiej w rodzinie szlacheckiej. Po ukończeniu w 1856 Wydziału Teologii Protestanckiej Uniwersytetu w Dorpacie rozpoczął pracę w kurlandzkim urzędzie gubernialnym jako sekretarz kolegialny (1856-X 1858), później (od III 1859) na stanowisku przewodniczącego Kurlandzkiej Izby Skarbowej. W 1862 przeniósł się do Wilna, gdzie objął posadę nauczyciela gimnazjum, w 1864 został wykładowcą w Łódzkiej Powiatowej Szkole Specjalnej (przedmioty filozoficzno-historyczne). W 1866 osiadł na stałe w Kaliszu, gdzie podjął pracę w Męskim Gimnazjum Klasycznym z pensją 550 rb., w latach następnych jego uposażenie stopniowo wzrastało do 1000 rb. rocznie. Pracował jako nauczyciel łaciny i historii powszechnej, a później tylko łaciny. W 1869 odznaczony został orderem Św. Stanisława III klasy.
      Utalentowany pedagog, doskonały wychowawca i opiekun młodzieży. Imponował gruntowną i rozległą wiedzą., przyjacielskim stosunkiem do młodzieży. Upowszechniał wśród uczniów idee pozytywistyczne; popularyzował twórczość A. Świętochowskiego, zachęcał do czytania “Prawdy”. Zwracał uwagę na piękno stylu. Wcześnie dostrzegł talenty literackie Adama Dobrowolskiego (późniejszego krytyka teatralnego) i Karola Sękowskiego (późniejszego poety). Organizował w domu pogadanki z zakresu historii powszechnej dla uczniów klasy VIII. Interesował się muzyką, wysoko cenił Wagnera.
      Zmarł 12 III 1889 w Kaliszu po ciężkiej chorobie psychicznej, pochowany został na tamtejszym cmentarzu ewangelicko-augsburskim, na kamieniu grobowym wykuto napis “Przyjacielowi młodzieży”.

SBWPW (Polanowski E.). - Szkoła Kaliska s.104-105.

Opracowała dr Ewa Andrysiak

 Powered by Microsoft BackOffice LOGO MS INTERNET EXPLORERFPCREATED.GIF (9866 bytes)


Twórcą i sponsorem stron internetowych Ziemi Kaliskiej  jest firma rodzinna - Zakład Informatyki i Elektroniki MIKROSAT,
62-800 Kalisz, ul. Sułkowskiego 2, tel. 0 1044 62 7671842 w osobach Krzysztofa Płocińskiego  
- właściciela, oraz dzieci: Mateusza, Szymona i Marii Płocińskich, e-mail: kplocinski@mikrosat.com.pl.

 Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła.
Š 1996-2002 by Krzysztof Płociński i rodzina.