Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Barcikowski Stanisław
(ok. 1832 - po 1897)

BARCIKOWSKI STANISŁAW (ok. 1832 - po 1897) malarz i rysownik, nauczyciel.

     Ukończył Gimnazjum Realne w Warszawie. W latach 1846 - 52 studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, po ukończeniu której został nauczycielem rysunku i kaligrafii w kaliskim gimnazjum męskim., jego uczniami byli m.in. Stanisław Masłowski (późniejszy malarz) i A. Parczewski. Wykonał serię rysunków przedstawiających obiekty architektury Kalisza, które ukazały się w litografiach w pracy Edwarda Staweckiego Album kaliskie (Warszawa 1858).

Tiurma.gif (74192 bytes)
   Więzienie kaliskie, poł. XIX w., wg rys. St. Barcikowskiego
   ok. 1850 r.

     W 1862 przekazał w darze Muzeum w Wilnie rysunek z wizerunkiem Stefana Batorego, P. Skargi i J. Zamoyskiego zwiedzających akademię wileńską. Brał udział w wystawach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, m.in. w 1869 prezentował obraz Łazienki królewskie czyli dwór Stanisława Augusta, w 1897 - Zaręczyny w XVI wieku. Miniatura na kości słoniowej przedstawiająca ostatnie chwile Stefana Czarnieckiego prezentowana była w Warszawie w 1889 na Wystawie Sztuki Starożytnej i Nowożytnej, Stosowanej do Przemysłu. Rysunki kaliskie B. ukazały się w “Tygodniku Ilustrowanym” - Próba straży ogniowej w Kaliszu (1866 t. 1 s. 304) i “Kłosach” - Kościół pw. św. Mikołaja biskupa, widok ogólny (1879 t. 29 nr 750 s. 320), w zbiorach prywatnych zachował się Portret Eleonory z Manugiewiczów Hirszberg (1854). Pozostawił kilka obrazów sakralnych namalowanych dla kościołów kaliskich: Franciszkanów, Pobernardyńskiego i św. Józefa.

     Autor artykułów: o kościele w Rypinku k. Kalisza (“Tygodnik Ilustrowany” 1861 nr 71) i o kościele Św. Mikołaja w Kaliszu (“Kłosy” 1879 t. 29), Pomnik grobowy Waleriana Olszowskiego [w Niechmirowie k. Sieradza] (“Tygodnik Ilustrowany” 1861 nr 101)

Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 1. Wrocław 1971 (Derwojed J.); Grajewski L., Bibliografia ilustracji w czasopismach polskich XIX i pocz. XX w. (do 1918 r.). Warszawa 1972 s. 28. - Rudniewska A., Świątynie polskie w drzeworytach warszawskich XIX wieku. Warszawa 1993 s. 27. - Dymkowska J. A., Stanisław Barcikowski. Zapomniane palety, Południowa Wielkopolska 1980 nr 7.

dr Ewa Andrysiak
Rys. Władysław Kościelniak

 Powered by Microsoft BackOffice LOGO MS INTERNET EXPLORERFPCREATED.GIF (9866 bytes)


Twórcą i sponsorem stron internetowych Ziemi Kaliskiej  jest firma rodzinna - Zakład Informatyki i Elektroniki MIKROSAT,
62-800 Kalisz, ul. Sułkowskiego 2, tel. (0-62) 7671842 w osobach Krzysztofa Płocińskiego  
- właściciela, oraz dzieci: Mateusza, Szymona i Marii Płocińskich, e-mail: kplocinski@mikrosat.com.pl.

 Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła.
Š 1996-2001 by Krzysztof Płociński i rodzina.