herb_msm.jpg (7763 bytes)

Janusz Teodor Dybowski

Janusz Teodor Dybowski

     Dzieciństwo spędził w Piwonicach i Kaliszu, gdzie w latach 1919 - 1927 uczęszczał do Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki. W swym pamiętniku pod tytułem “Życie bez liberii” (1957) opisał niszczenie miasta przez Niemców w 1914 r. oraz późniejsze kaliskie życie szkolne. Praca ta nagrodzona została w 1957 r. w konkursie zorganizowanym przez Wydział Socjologii PAN na “Pamiętniki inteligenta”, a później w listopadzie 1963 r. częściowo przedrukowała ją “Ziemia Kaliska”.

     W powieści dla młodzieży “Gorące wici” dedykowanej Kaliszowi na jego 1800 lecie, opierając się na wynikach badań archeologicznych i wzmiance Tacyta, Dybowski przedstawił walki z Germanami w Starożytnej Kalisii.

MOZK

 Powered by Microsoft BackOffice LOGO MS INTERNET EXPLORERFPCREATED.GIF (9866 bytes)


Twórcą i sponsorem stron internetowych Ziemi Kaliskiej  jest firma rodzinna - Zakład Informatyki i Elektroniki MIKROSAT,
62-800 Kalisz, ul. Sułkowskiego 2, tel. (0-62) 7671842 w osobach Krzysztofa Płocińskiego  
- właściciela, oraz dzieci: Mateusza, Szymona i Marii Płocińskich, e-mail: kplocinski@mikrosat.com.pl.

 Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła.
Š 1996-2001 by Krzysztof Płociński i rodzina.