Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształc±cego im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Bronisław Gałczyński
(1846-1918)

GAŁCZYŃSKI BRONISŁAW (1846-1918) powstaniec 1863 r., przyrodnik, nauczyciel, społecznik.

     Ur. 14 VII 1846 w Czołnowie, syn Feliksa i Józefy z Majewskich. Brał udział w powstaniu styczniowym. Absolwent Szkoły Głównej, gdzie ukończył fakultet nauk przyrodniczych. Przez pewien czas pracował jako robotnik w hucie szkła, od XI 1872 w wydziale administracyjnym rz±du gubernialnego, po przej¶ciu do Męskiego Gimnazjum Klasycznego uczył geografii, matematyki i języka polskiego. Po wej¶ciu w życie zarz±dzenia uprawniaj±cego do nauczania geografii tylko Rosjan, G. uczył języka polskiego. Przez wiele lat organizował koncerty i przedstawienia amatorskie, z których dochód przeznaczano na rzecz niezamożnych uczniów gimnazjum. Był popularyzatorem nauki, wygłaszał odczyty z zakresu geografii, biologii i in. (“Rzut oka na ¶wiat zwierzęcy i ro¶linny w pasie zwrotnikowym”, 1874; “Czynniki geograficzne i ich wzajemny stosunek”, 1879; “O Ziemi”, 1880; “O wychowaniu dzieci”, 1907). W 1883 mianowany członkiem korespondentem Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, w 1907 był współorganizatorem konferencji pedagogicznej.

     Napisał podręcznik do geografii w języku rosyjskim pt. Ucebnik geografii. Evropa w fiziceskom, politiceskom i etnograficeskom otnosenijach. Kurs III-go klassa (Kalisz 1885), Ucebnik geografii. Azija, Afrika, Amerika i Avstralija w fiziceskom... Kurs II-go klassa (Kalisz 1887). Na łamach “Gazety Kaliskiej” publikował, m.in. artykuły geograficzne (“Montebello i Merango”, 1900; “Hohenlinden”, 1900).

     Zmarł w 1918 w Petersburgu. Żonaty od 1874 z Mari± z Chrzanowskich (1857-1930), miał pięciu synów, Ryszard (1875-1945) prawnik, Henryk (1880?-1929) adwokat, Bronisław (1882-1933) doktor filozofii, pomolog, Leon (1884?-1914) lekarz i Tadeusz, którego jako Bodzia opisała w Nocach i dniach M. D±browska.

Estreicher Wyd. 2 t. 8 s. 53, t. 10 s. 35. - Polanowski E., Życie literackie Kalisza 1870-1907. Warszawa 1987 s. 326-327 i wg indeksu; Szkoła kaliska..., s. 108. - Szal B., W młodo¶ć wskrzeszon± uwierzyć..., Południowa Wielkopolska 1978 nr 10 s. 4;. - Kaliszanin 1874 nr 100 s. 419.

Opracowała dr Ewa Andrysiak

   

 Powered by Microsoft BackOffice LOGO MS INTERNET EXPLORERFPCREATED.GIF (9866 bytes)


Twórc± i sponsorem stron internetowych Ziemi Kaliskiej  jest firma rodzinna - Zakład Informatyki i Elektroniki MIKROSAT,
62-800 Kalisz, ul. Sułkowskiego 2, tel. (0-62) 7671842 w osobach Krzysztofa Płocińskiego  
- wła¶ciciela, oraz dzieci: Mateusza, Szymona i Marii Płocińskich, e-mail: kplocinski@mikrosat.com.pl.

 Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania Ľródła.
© 1996-2001 by Krzysztof Płociński i rodzina.