herb_msm.jpg (7763 bytes)

Cyprian Godebski
(1765-1809)

 Cyprian Godebski ur. w 1765 r. , zm. w 1809 r. polski poeta i prozaik.

      Naukę pobierał w szkole Pijarów w Dąbrownicy a po ukończeniu szkoły pracował w Łucku w sądownictwie.
      W czasie pobytu w wojsku na Wołyniu wstępuje do tajnych organizacji wojskowych przygotowujących rewolucję. Nie brał czynnego udziału w Powstaniu Kościuszkowskim, pracował jedynie w komitecie organizacyjnym prowadzącym wysyłkę legionów. Na skutek przechwycenia jego korespondencji przez władze carskie zostaje aresztowany, udaje mu się jednak zbiec.
      Następnie przedostaje się do Włoch, gdzie u boku gen. Rymkiewicza prowadzi wśród żołnierzy II Legii pracę oświatową i redaguje pismo legionowe “Dekada”. W czasie walk pod Weroną zostaje ciężko ranny i dostaje się do Lyonu, gdzie zaciąga się do Legii Nadwiślańskiej.

      Po pokoju Lunewilskim - rozczarowany z powodu Legionów - podaje się do dymisji i zajmuje się pracą literacką. Wkrótce znowu jednak znajduje się w szeregach wojskowych i z wojskami francuskimi powraca do kraju. W roku 1802 wkracza na czele własnego pułku do Kalisza i tutaj wraz ze swym oddziałem stacjonuje w koszarach mieszczących się przy ul. Babinej. Godebski później został mianowany komendantem twierdzy modlińskiej. Po wkroczeniu do Księstwa Warszawskiego armii austriackiej Godebski ginie bohaterską śmiercią pod Raszynem.

     Dzieła wierszem (tom 1-2, 1821) zawierają utwory patriotyczne jak znany Wiersz do legiów polskich (1805), zbliżone do klasycyzmu oraz bajki: Grenadier filozof, Powieść prawdziwa z dziennika podróży r. 1799 (1805) przetwarza wątek biograficzny, łączy sentymentalizm z realizmem i ukazuje dzieje żołnierza francuskiego wcielonego siłą do armii. Redagował również pismo “ Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”.
Wybór wierszy w serii Biblioteki Narodowej (1956).

MOZK

 Powered by Microsoft BackOffice LOGO MS INTERNET EXPLORERFPCREATED.GIF (9866 bytes)


Twórcą i sponsorem stron internetowych Ziemi Kaliskiej  jest firma rodzinna - Zakład Informatyki i Elektroniki MIKROSAT,
62-800 Kalisz, ul. Sułkowskiego 2, tel. (0-62) 7671842 w osobach Krzysztofa Płocińskiego  
- właściciela, oraz dzieci: Mateusza, Szymona i Marii Płocińskich, e-mail: kplocinski@mikrosat.com.pl.

 Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła.
Š 1996-2001 by Krzysztof Płociński i rodzina.