Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Stanisław Graeve
(1868-1912)

Graeve Stanisław (1868-1912), etnograf, krajoznawca.

     Urodzony 4 maja jako syn Aleksandra, ziemianina, działacza społecznego w Wielkim Księstwie Poznańskim i Franciszki ze Slaskich. Był właścicielem dóbr Biskupice w Sieradzkiem.

     Interesował się etnografią, głównie regionu sieradzkiego, którego był jednym z pierwszych badaczy. Dzięki jego staraniom i funduszom F. Piekarski i F. Łubieński w latach 1909-12 wykonali ponad 30 obrazów przedstawiających typy ludowe, architekturę i obrzędy ziemi sieradzkiej. Przez wiele lat prowadził zbiory etnograficzne w dworze zbudowanym przez siebie wg projektu A. Nunkowskiego. W grudniu 1911 przekazał swe zbiory do muzeum powstającego w Kaliszu. Był autorem pracy: “Stroje i zdobnictwo ludowe w Sieradzkiem” (“Wieś Ilustrowana ,1910) i współautorem (wspólnie z Leonardem de Vermond Jacques) Przewodnika po guberni kaliskiej (Kalisz 1912). W 1910 założył kaliski oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, którego był pierwszym prezesem.

     Zmarł w Biskupicach 23 listopada 1912, został pochowany w Charłupi Małej. Był żonaty ze Stanisławą Wężykówną.

Wielkopolski Słownik Biograficzny, PWN, Warszawa-Poznań 1981

 Powered by Microsoft BackOffice LOGO MS INTERNET EXPLORERFPCREATED.GIF (9866 bytes)


Twórcą i sponsorem stron internetowych Ziemi Kaliskiej  jest firma rodzinna - Zakład Informatyki i Elektroniki MIKROSAT,
62-800 Kalisz, ul. Sułkowskiego 2, tel. (0-62) 7671842 w osobach Krzysztofa Płocińskiego  
- właściciela, oraz dzieci: Mateusza, Szymona i Marii Płocińskich, e-mail: kplocinski@mikrosat.com.pl.

 Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła.
Š 1996-2001 by Krzysztof Płociński i rodzina.