Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Karol Wihelm Hindemith

   

Karol Wilhelm Hindemith, ur. w 1810 r., zm. 18 II 1890 r. w Kaliszu. Drukarz nakładca.

     Od 1833 r. prowadził pod własną firmą drukarnię w Kaliszu po K. Mehwaldzie z którego córką ożenił się. Drukarnia mieściła się przy ul. Mariańskiej 71. Hindemith tłoczył w niej wydawany własnym nakładem “Kalendarz domowy i gospodarki, Polski i Ruski”, wiele wydawnictw miejscowych szkół i towarzystw, druki liturgiczne w języku łacińskim i in. Od 1870 r. wydawał i drukował “Kaliszanina, gazetę miasta Kalisza i jego okolic”. Posiadał też zezwolenie na wykonywanie druków urzędowych (cofnięte po 1905). Zatrudniał m.in. Adama Czerwińskiego (przed 1883 r., późniejszego właściciela drukarni w Kaliszu) oraz zecera Augusta Lipsera (1835-85).

     W latach 50-60 XIX w. istniała w Warszawie drukarnia pf. Bracia Hindemith, która wykonywała wówczas m.in. “Kalendarz domowy i gospodarski”, sprzedawany w Kaliszu w drukarni Hindemitha. O firmie tej brak bliższych danych. Po śmierci Hindemitha drukarnie w Kaliszu objął syn, Oswald Arno i prowadził ją wraz z litografią i stereotypią pf. K.W. Hindemith do zniszczenia Kalisza przez Niemców w sierpniu 1914 r.

MOZK

 Powered by Microsoft BackOffice LOGO MS INTERNET EXPLORERFPCREATED.GIF (9866 bytes)


Twórcą i sponsorem stron internetowych Ziemi Kaliskiej  jest firma rodzinna - Zakład Informatyki i Elektroniki MIKROSAT,
62-800 Kalisz, ul. Sułkowskiego 2, tel. (0-62) 7671842 w osobach Krzysztofa Płocińskiego  
- właściciela, oraz dzieci: Mateusza, Szymona i Marii Płocińskich, e-mail: kplocinski@mikrosat.com.pl.

 Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła.
Š 1996-2001 by Krzysztof Płociński i rodzina.