Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Stanisław Karnkowski (1520-1603)

   

Karnkowski Stanisław (1520-1603), referendarz wielki koronny od 1558, sekretarz wielki koronny od 1563, biskup włocławski od 1567, arcybiskup gnieźnieński od 1581.

     Przewodniczył komisji sejmowej do spraw Gdańska, która opracowała tzw. Statuty Karnkowskiego, zatwierdzone przez sejm w 1670. Statuty oddawały władzę nad żeglugą królowi polskiemu i zmniejszały nadmierne uprawnienia rady miejskiej.

     Jako jedyny z biskupów opowiadał się na sejmie elekcyjnym za wyborem Stefana Batorego na króla Polski. Sprzeciwiał się propagowanym przez kanclerza J. Zamoyskiego próbom reform elekcji i propozycjom zwiększenia podatków na potrzeby wojskowe.

     Prymas Stanisław Karnkowski sprowadził do Kalisza i Poznania jezuitów i ufundował budowle, które miały im służyć za ośrodki walki z innowiercami w Wielkopolsce, tutaj bowiem ruchy reformatorskie znajdowały szczególnie dużo zwolenników zarówno wśród szlachty, jak i mieszczaństwa. Zamierzenia prymasa, wspierane przez Zygmunta III, gorliwego rzecznika kontrreformacji, zwieńczone powstaniem w Kaliszu zespołu jezuickiego (kościół, kolegium, drukarnia, seminarium), wzbogaciły w różnoraki sposób życie naukowe i kulturalne miasta.

Epitafium prymasa Stanisława Karnkowkiego z 1611 r. w kościele pojezuickim.

 Powered by Microsoft BackOffice LOGO MS INTERNET EXPLORERFPCREATED.GIF (9866 bytes)


Twórcą i sponsorem stron internetowych Ziemi Kaliskiej  jest firma rodzinna - Zakład Informatyki i Elektroniki MIKROSAT,
62-800 Kalisz, ul. Sułkowskiego 2, tel. (0-62) 7671842 w osobach Krzysztofa Płocińskiego  
- właściciela, oraz dzieci: Mateusza, Szymona i Marii Płocińskich, e-mail: kplocinski@mikrosat.com.pl.

 Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła.
Š 1996-2001 by Krzysztof Płociński i rodzina.