Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu. Sebastian Fabian Klonowic
(1545?-1602)

Sebastian Fabian Klonowic urodził się około 1545 roku w Sulmierzycach.

     Ojciec jego był dzierżawcą folwarku i młyna, a nazywał się Klon. Poeta, obyczajem renesansowych humanistów, podpisywał się łacińskim tłumaczeniem nazwiska: Acernus (acer - klon).
     Początkowo uczył się w rodzinnym miasteczku. Nie wiemy natomiast, gdzie zdobył gruntowne wykształcenie humanistyczne. Bywał w Kaliszu, ale o jego bliższych związkach z miastem nie wiemy nic pewnego - prawdopodobny jest jego pobyt w kaliskim Kolegium Jezuickim. Wyjeżdżał na Słowację i do Czech, odwiedzał Lwów. Przez krótki czas był nauczycielem w Akademii Zamojskiej.

wlodekm1.jpg (38724 bytes)
Opracował:
Włodzimierz Garsztka

     W roku 1574 osiadł w Lublinie, gdzie piastował kolejno urząd pisarza sądu miejskiego, ławnika, burmistrza, dożywotniego rajcy. Jako pisarz debiutował w roku 1576. W 1585 w cyklu utworów "Żale nagrobne..." pożegnał Jana Kochanowskiego.
     O Klonowicu można powiedzieć, że był poetą mieszczańskim - w jego twórczości odnajdujemy rozgoryczenie człowieka nieszlacheckiego stanu, który odczuwał rażącą dysproporcję między aspiracjami własnej kultury umysłowej a rzeczywistymi możliwościami swej społecznej kondycji. Pisał po polsku i po łacinie. Około roku 1600 powstał jego najciekawszy utwór łaciński "Victoria deorum" - poemat alegoryczny o walce człowieka chrześcijańskiego i jego możliwym zwycięstwie nad grzechem.
     Najbardziej znane utwory polskie Klonowica to "Flis..." - poemat o pracy oraz "Worek Judaszów..." - studium zbrodni, występku, nieprawości. Poeta utrzymywał wieloletnie stosunki z braćmi polskimi (arianami) i solidaryzował się z ich doktryną społeczną.
      Zmarł w roku 1602.

 Powered by Microsoft BackOffice LOGO MS INTERNET EXPLORERFPCREATED.GIF (9866 bytes)


Twórcą i sponsorem stron internetowych Ziemi Kaliskiej  jest firma rodzinna - Zakład Informatyki i Elektroniki MIKROSAT,
62-800 Kalisz, ul. Sułkowskiego 2, tel. (0-62) 7671842 w osobach Krzysztofa Płocińskiego  
- właściciela, oraz dzieci: Mateusza, Szymona i Marii Płocińskich, e-mail: kplocinski@mikrosat.com.pl.

 Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła.
Š 1996-2001 by Krzysztof Płociński i rodzina.