Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Klemens Kordecki
(1603-1673)

 Klemens (August - imię zakonne) Kordecki (1603-1673).

      Wywodzący się z rodziny iwanowickich postrzygaczy sukna, później (1644) przeor zakonu paulinów wsławił się obroną Jasnej Góry w 1655 r. i jest bez wątpienia jednym z najpopularniejszych bohaterów literatury polskiej, opiewanym przez Henryka Sienkiewicza, Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz Jana Kasprowicza. W pamięci pokoleń Polaków pozostał jako symbol obrońcy wiary, ale także bojownika o niezawisłość narodową.

     W dniach od 16 XI do 26 XII 1655, wraz z nieliczną załogą, złożoną głównie z chłopów i mieszczan, bronił klasztoru jasnogórskiego przed wojskami szwedzkimi. Powstanie ludowe na Pogórzu i wieści o zbliżaniu się odsieczy skłoniły dowodzącego Szwedami generała Müllera do odstąpienia od oblężenia. Fakt ten wykorzystał propagandowo Jan Kazimierz, organizując ogólnonarodową walkę z najeźdźcą-heretykiem.

Geniusz wielkiej odwagi

Okruchy z życia ojca Augustyna Kordeckiego

Obchodząc uroczystość NMP Królowej Polski wspominamy między innymi cudowną obronę twierdzy jasnogórskiej i ojca Augustyna Kordeckiego. Niewielu jednak zapewne wie, że jest on związany z naszą diecezją przez urodzenie, naukę i śmierć.

Do historii ojciec Augustyn Kordecki przeszedł jako słynny obrońca klasztoru jasnogórskiego w czasie „potopu” szwedzkiego w 1655 roku. Adam Mickiewicz w swoich słynnych wykładach w College de France w 1842 roku stwierdził, że jest on „jednym z tych ludzi, których Opatrzność zsyła od czasu do czasu jako wzory dla następnych pokoleń”. Dlatego cieszy fakt, że ojciec Augustyn Kordecki jest związany z Diecezją Kaliską.

Miejsce urodzenia

Słynny obrońca Jasnej Góry urodził się w Iwanowicach. Jest to piękna miejscowość na trasie z Kalisza do Łodzi. Należy do dekanatu Opatówek. W XVII wieku Iwanowice miały prawa miejskie. Potwierdził je w roku 1633 król Władysław IV.

Ojciec Augustyn Kordecki przyszedł na świat 16 listopada 1603 roku. Na chrzcie świętym otrzymał imię Klemens. Był najstarszym dzieckiem Marcina i Doroty Kordeckich. Ojciec przyszłego Paulina w latach 1615 i 1616 piastował zaszczytną posadę burmistrza.

Obecnie w Szczytnikach (kiedyś należały do parafii Iwanowice) podziwiać możemy piękny pomnik ojca Kordeckiego. Prymas Polski ksiądz kardynał Józef Glemp w czasie poświęcenia pomnika 19 września 1982 roku powiedział m. in.: Przed oczyma mamy wspaniały pomnik męża Kościoła, który urodził się ponad trzysta lat temu w tej miejscowości. Wznosi nad swoją głową monstrancję w geście błogosławieństwa. Zakuty został w postać spiżową i tak będzie trwał, przypominając swoim rodakom wielki ideał, który osiągnął swoim życiem i który ze spiżowego pomnika przekazuje potomnym. W kościele parafialnym w Iwanowicach znajduje się chrzcielnica, w której był chrzczony przyszły bohater. Jego imię nosi miejscowa szkoła podstawowa.

Miejsce nauki

Pierwszą wiedzę młodziutki Klemens Kordecki zdobywał w miejscowej szkole parafialnej. Ponieważ uczył się bardzo dobrze rodzice postanowili go kształcić dalej. Jeszcze przed wstąpieniem do Paulinów (w wieku 30 lat) przez cztery lata studiował filozofię w kolegium jezuickim w niedalekim Kaliszu oraz przez pięć lat teologię w kolegium jezuickim w Poznaniu.

Miejsce śmierci

W roku 1671 ojciec Augustyn Kordecki ponownie zostaje wybrany prowincjałem. W związku z pełnioną funkcją odbywa liczne wizytacje klasztorów paulińskich. Podczas jednej z takich wizytacji w Wieruszowie zasłabł na serce. Lekarz stwierdził niebezpieczeństwo utraty życia. O. Kordecki spokojnie przyjmuje orzeczenie lekarza. Mówi: Niech się dzieje wola Boża. Świadomie przyjmuje sakramenty święte. Przed skonaniem powtarza akty wiary, nadziei, miłości. Wymawia imiona Jezusa i Maryi. Całuje podany mu krzyż. Umiera w otoczeniu modlących się współbraci zakonnych. Umiera 20 marca 1673 roku.

6 marca 1973 roku w klasztorze Ojców Paulinów w Wieruszowie odbyły się uroczystości w 300 - lecie śmierci ojca Augustyna Kordeckiego. Mszę św. pontyfikalną odprawił abp Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski. Homilię wygłosił kard. Karol Wojtyła, metropolita krakowski. Przybyliśmy tutaj - mówił - ażeby się od niego na nowo nauczyć tej postawy, tego męstwa, które zdecydowało o podjęciu decyzji: będziemy bronić Jasnej Góry. Przybyliśmy tutaj, ażeby się od niego nauczyć tej wiary, tej nadziei, która wszystko przewyższa, staje ponad każdym zagrożeniem tej wiary i tej nadziei, która pisze dzieje Kościoła i dzieje Polski.

Do II wojny światowej przed klasztorem stał pomnik ojca Kordeckiego, który zniszczyli Niemcy. Dziś Jego pobyt w tym miejscu upamiętnia płaskorzeźba i okolicznościowa tablica.

ks. Krystian Szenowski
 

 Powered by Microsoft BackOffice LOGO MS INTERNET EXPLORERFPCREATED.GIF (9866 bytes)


Twórcą i sponsorem stron internetowych Ziemi Kaliskiej  jest firma rodzinna - Zakład Informatyki i Elektroniki MIKROSAT,
62-800 Kalisz, ul. Sułkowskiego 2, tel. (0-62) 7671842 w osobach Krzysztofa Płocińskiego  
- właściciela, oraz dzieci: Mateusza, Szymona i Marii Płocińskich, e-mail: kplocinski@mikrosat.com.pl.

 Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła.
Š 1996-2002 by Krzysztof Płociński i rodzina.