Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Wincenty Młynarski
(1870-1932)

MŁYNARSKI WINCENTY (1870-1932) prawnik, prezes sądu, działacz społeczny.

     Ur. 10 III 1870 w Kaliszu, gdzie od 1878 uczęszczał do Męskiego Gimnazjum Klasycznego, które ukończył w 1889. Później studiował na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując stopień kandydata praw. Po ukończeniu studiów w 1894 rozpoczął pracę w Sądzie Okręgowym w Kaliszu (1907-1909 sekretarz przy sądzie pokoju, 1909-1914 notariusz); w VIII 1917 powołany został na stanowisko prezesa sądu w Kaliszu. W IV 1926 mianowany prezesem Sądu Apelacyjnego w Lublinie, w początkach 1929 przeszedł na urząd notariusza przy Trybunale Lubelskim. Od 1 X 1893 członek Towarzystwa Muzycznego w Kaliszu, członek komitetu, skarbnik (1907-1910) i od 1914 wiceprezes Towarzystwa. Był członkiem zarządu (1907-1911), od 1913 wiceprezesem oddziału kaliskiego (zał. 1903) Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego. W 1906 należał o współzałożycieli Towarzystwa Kursów Popularnych im. Adama Asnyka w Kaliszu. Był współorganizatorem Szkoły Handlowej otwartej 9 I 1906. W l. 1906-1911 działał w Radach Opiekuńczych Szkoły Handlowej i Towarzystwa “Pomoc” dla niezamożnych uczniów tej szkoły, w 1917 był członkiem Rady Opiekuńczej m. Kalisza. Był skarbnikiem (1907-1908) koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Kaliszu, w latach 1917-18 wiceprzewodniczącym. W l. 1907-1911 był członkiem Rady Kaliskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu (zał. 1898), 1907-12 - prezesem Pierwszego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu (zał. 1899), członkiem Komitetu Nadzorczego (1917-18) Towarzystwa Kredytowego m. Kalisza, współzałożycielem Kaliskiego Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego, członkiem zarządu (1917-18), w l. 1907-1911 członkiem zarządu Oddziału Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu (zał. 1900), skarbnikiem sekcji prawnej tego tow. (1911). Należał do aktywnych członków kaliskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, był jednym z pierwszych przewodników po mieście; w 1907 członkiem komitetu Drugiego Towarzystwa Wioślarskiego w Kaliszu (zał. 1907). Był jednym z założycieli Stowarzyszenia właścicieli nieruchomości m. Kalisza zalegalizowanego 18 XII 1907; członkiem komitetu dyskontowego Oddziału Banku Państwa; członkiem zarządu kaliskiego oddziału rosyjskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami (1912), członkiem Sodalicji Mariańskiej, członkiem straży ogniowej w Kaliszu. Członek Akademickiego Koła Kaliszan w Kaliszu i jego prezes (1922). W 8-9 IX 1923 brał udział w Zjeździe Wychowańców Szkół Kaliskich.

     Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

     Zmarł 14 VI 1932 w Kaliszu; pochowany został w grobowcu rodzinnym na cmentarzu miejskim. Miał dwoje dzieci, syn Tomasz (1898-27 XII 1923) prawnik, absolwent Wyższej Szkoły Handlowej, kawaler orderu Virtuti Militari i córka Zofia (1904-23 I 1919).

     20 VI 1932 władze Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Kaliszu na wniosek prezesa S. Bzowskiego, podjęły decyzję o utworzeniu funduszu na stypendium im. W. Młynarskiego dla niezamożnego ucznia gimnazjum im. T. Kościuszki.

Cichecki J., Pięćdziesięciolecie Towarzystwa Muzycznego w Kaliszu. (Kronika historyczna). Kalisz 1933 s. 39, 57, 62-63; Kalendarz na Szkołę Rzemiosł w Kaliszu na rok 1907. Kalisz 1907 s. 56, 60, 64, 77-78, 80, 81, 83; Kalendarz na Szkołę Rzemiosł w Kaliszu na rok przestępny 1908. Kalisz 1907 s. 112, 117, 121, 122, 137, 140, 141, 154; Kalendarz na Szkołę Rzemiosł w Kaliszu na rok zwyczajny 1909. Kalisz 1908 s. 86, 91, 96, 107, 108, 111, 112; Kalendarz na Szkołę Rzemiosł w Kaliszu na rok zwyczajny 1910. Kalisz 1909 s. 82, 87, 93, 105, 106, 109, 110, 121; Kalendarz na Szkołę Rze miosł w Kaliszu na rok zwyczajny 1911. Kalisz 1910 s. 14, 19, 24, 36, 37, 40, 41, 52 (dział informacyjny); Kalendarz Kaliski Handlowo-Informacyjno-Literacki na rok przestępny 1912. Kalisz 1911 s. 118, 119, 123, 125; Kalendarz Kaliski na rok zwyczajny 1913. Kalisz 1912 s. 93, 95, 98; Kalendarz Kaliski na rok zwyczajny 1914. Kalisz 1913 s. 129, 132; Kalendarz Kaliski “Kaliszanin” na rok zwyczajny 1917. Kalisz 1917 s. 58, 59, 60; Kalendarz Kaliski “Kaliszanin” na rok zwyczajny 1918. Kalisz 1918 s. 84, 91, 92, 93, 94; Pamiętnik Zjazdu Wychowańców Szkół Kaliskich 8-9 wrzesień 1923. Kalisz [1923] s. 185. - Akademickie Koło Kaliszan, Goniec Kaliski 1923 nr 205 s. 3; Cichecki J., Śp. Wincenty Młynarski. (Wspomnienie pośmiertne), ABC Kaliskie 1932 nr 174 s. 8; O stypendium im. śp. Wincentego Młynarskiego dla niezamożnego ucznia gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu, Gazeta Kaliska 1932 nr 166 s. 3; Sprawozdanie zarządu Kaliskiego Koła Polskiej Macierzy Szkolnej, Gazeta Kaliska 1917 nr 20 s. 1-2. - Kaliszanin 1889 nr 51 s. 2.

Opracowała dr Ewa Andrysiak

 Powered by Microsoft BackOffice LOGO MS INTERNET EXPLORERFPCREATED.GIF (9866 bytes)


Twórcą i sponsorem stron internetowych Ziemi Kaliskiej  jest firma rodzinna - Zakład Informatyki i Elektroniki MIKROSAT,
62-800 Kalisz, ul. Sułkowskiego 2, tel. (0-62) 7671842 w osobach Krzysztofa Płocińskiego  
- właściciela, oraz dzieci: Mateusza, Szymona i Marii Płocińskich, e-mail: kplocinski@mikrosat.com.pl.

 Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła.
Š 1996-2001 by Krzysztof Płociński i rodzina.