Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Bonawentura Niemojowski
(1787-1835)

Bonawentura Niemojowski (1787-1835), działacz polityczny, publicysta; poseł na sejmy w Królestwie Polskim, jeden z przywódców opozycji liberalnej kaliszan.

     Od 1820 poseł wileński na sejmy Królestwa Polskiego, wraz z bratem W. Niemojowskim stanął na czele opozycji liberalnej kaliszan. Kaliszanie, opozycja kaliska byli liberalnymi działaczami szlacheckimi z zachodnich terenów Królestwa Polskiego (głównie z Kaliskiego), działającymi w latach 1820-1831. Występowali w obronie konstytucji i swobód obywatelskich, dążyli do przeprowadzenia reform gospodarczych i społecznych. Na sejmie w 1820 wystąpili z krytyką rządu Aleksandra I, nie dopuszczając do uchwalenia rządowych projektów Kodeksu Postępowania Karnego oraz Statutu Organicznego Senatu. W odwecie Aleksander I zarządził tajność obrad sejmu 1825, nie dopuścił do udziału w obradach przywódców kaliszan - braci B. i W. Niemojowskich. Kaliszanie odegrali znaczącą rolę w powstaniu listopadowym wchodząc w skład Rządu Narodowego.

     Przeciwnik polityczny J. Skrzyneckiego. Inicjator obrony Warszawy. W powstaniu listopadowym pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych, od 15 VIII 1831 jest wiceprezesem, a od 8 do 23 IX prezesem Rządu Narodowego.

     Po upadku powstania na emigracji w Paryżu. Od 1831 prezes Komitetu Tymczasowego Emigracji Polskiej.

 Powered by Microsoft BackOffice LOGO MS INTERNET EXPLORERFPCREATED.GIF (9866 bytes)


Twórcą i sponsorem stron internetowych Ziemi Kaliskiej  jest firma rodzinna - Zakład Informatyki i Elektroniki MIKROSAT,
62-800 Kalisz, ul. Sułkowskiego 2, tel. (0-62) 7671842 w osobach Krzysztofa Płocińskiego  
- właściciela, oraz dzieci: Mateusza, Szymona i Marii Płocińskich, e-mail: kplocinski@mikrosat.com.pl.

 Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła.
Š 1996-2001 by Krzysztof Płociński i rodzina.