Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Samuel ze Skrzypny Twardowski
(1600?-1661)

   

 Twardowski Samuel ze Skrzypny (przed 1600-1661)

      Twardowski Samuel ze Skrzypny (przed 1600-1661), polski poeta, satyryk. W roku 1621 uczestnik bitwy pod Chocimiem, 1622-1623 członek poselstwa do Turcji. Podczas najazdu szwedzkiego w roku 1655 początkowo popierał króla Karola X Gustawa, następnie walczył przeciwko niemu.

      Tworzył w duchu sarmackiego baroku, nawiązując do antyku i twórczości J. Kochanowskiego. Uprawiał głównie poezję epiczną oraz panegiryczną. Autor m.in. panegiryku Książę Wiśniowiecki Janusz (1648), poematu Satyr na twarz Rzeczypospolitej (1640), wierszowanych utworów epickich: Przeważna legacyja... (1633) - opisu poselstwa do sułtana, Władysław IV (1649), Wojna domowa (1651-1660) - o wojnach kozackich i szwedzkich.

      Uznanie zyskała mu prostota formy utworów epickich, a także kunsztowny wdzięk w sielance Dafnis (1638) i Nadobnej Paskwalinie (1655). Nazywany przez współczesnych "polskim Wergiliuszem". Poezje (1861).

   

 Powered by Microsoft BackOffice LOGO MS INTERNET EXPLORERFPCREATED.GIF (9866 bytes)


Twórcą i sponsorem stron internetowych Ziemi Kaliskiej  jest firma rodzinna - Zakład Informatyki i Elektroniki MIKROSAT,
62-800 Kalisz, ul. Sułkowskiego 2, tel. (0-62) 7671842 w osobach Krzysztofa Płocińskiego  
- właściciela, oraz dzieci: Mateusza, Szymona i Marii Płocińskich, e-mail: kplocinski@mikrosat.com.pl.

 Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła.
Š 1996-2001 by Krzysztof Płociński i rodzina.