Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Seweryn Tymieniecki
(1847-1916)

Tymieniecki Seweryn (1847-1916), społecznik, archeolog, numizmatyk.

        Urodzony w Kaliszu jako syn ziemianina Seweryna i Teodozji z Łączkowskich. Po ukończeniu szkół kaliskich odbył studia na Wydziale Prawa Szkoły Głównej W Warszawie i uniwersytecie w Lipsku, po czym osiedlił się w Kaliszu. W 1783 został patronem przy trybunale cywilnym, a w latach 1876-1914 był adwokatem przysięgłym. Prowadził ożywioną działalność społeczną, m.in. stał na czele Towarzystwa Muzycznego, był jednym z organizatorów Kasy pożyczkowo - oszczędnościowej oraz Kaliskiego Towarzystwa Rolniczego. Zmarł 14 marca 1916 r. w Warszawie. Był żonaty z Justyną Jabłkowską, córką Józefa, miał dzieci: Sewerynę, Józefa, Konstantego, Feliksa, Andrzeja i Marię.

        Interesował się archeologią i numizmatyką. Prowadził amatorskie poszukiwania na terenie guberni kaliskiej. W zakresie numizmatyki badał szczególnie dzieje mennic w dobie Zygmunta III. Zebrał bogate zbiory numizmatyczne a także rękopisów miniatur i pieczęci. Był współautorem wystawy starożytności w Kaliszu w roku 1900, a następnie wiele pracy włożył w organizowanie muzeum w Kaliszu. Rękopisy prac numizmatycznych znalazły się w zbiorach M. Gumowskiego, archeologiczne nabył W. Jażdżewski, który z kolei przekazał je do zbiorów PTPN. Część zbiorów znalazła się w muzeum w Kaliszu.

MOZK

   

 Powered by Microsoft BackOffice LOGO MS INTERNET EXPLORERFPCREATED.GIF (9866 bytes)

Twórcą i sponsorem stron internetowych Ziemi Kaliskiej  jest firma rodzinna - Zakład Informatyki i Elektroniki MIKROSAT,
62-800 Kalisz, ul. Sułkowskiego 2, tel. (0-62) 7671842 w osobach Krzysztofa Płocińskiego  
- właściciela, oraz dzieci: Mateusza, Szymona i Marii Płocińskich, e-mail: kplocinski@mikrosat.com.pl.

 Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła.
Š 1996-2001 by Krzysztof Płociński i rodzina.