Posłowie

Szkic monograficzny „Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie 1894-1994” jest skrótową próbą ukazania działalności Towarzystwa, ludzi z nim związanych, dokonań sportowych, roli, jaką na przestrzeni wieku odegrało w życiu społecznym Kalisza. Zawiera szkic wiele niedoskonałości, skrótów, luk, zapewne przeinaczeń i błędów. Autor ma tego świadomość.

Na Jubileusz stulecia Towarzystwa Wioślarskiego pragniemy jednak ofiarować wszystkim Jego członkom, przyjaciołom, sympatykom choćby namiastkę przebogatej historii z nadzieją, że będzie ona przyczynkiem do powstanie publikacji godnej wiekowej tradycji.

W szkicu wykorzystano zaledwie część dokumentów, artykułów prasowych, wydawnictw, prac naukowych znajdujących się w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej, Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, zbiorach prywatnych KTW. Część dotyczącą lat 1945-1994 opracowano na podstawie relacji Wiesława Janowskiego, który opracował również aneks, stanowiący wykaz osad wioślarskich i kajakowych zdobywających w latach 1945 - 1994 tytuły Mistrzów I Wicemistrzów Polski. Zdjęcia i dyplomy pochodzą w większości ze zbiorów śp. Władysława Żyty. Paradoksem jest fakt, że łatwiej było dotrzeć do dokumentów i opracowań KTW z lat 1900 - 1939, niż do czasów współczesnych.

Wdzięczni będziemy za udostępnianie wszelkich pamiątek, dokumentów, zdjęć, dyplomów, wycinków prasowych a także za krytyczne uwagi i sprostowania. Pomogą one udokumentować mijający obok nas czas.

Andrzej Zmyślony
Kalisz, czerwiec 1994 r.