8. Lata 1970 – 1979
• "równia pochyła"

W roku 1970 na walnym zebraniu członków KTW wybrano nowy zarząd. Prezesem pozostał Czesław Perliński, wiceprezesem d/s wychowawczych - Andrzej Spychalski, wiceprezesem d/s administracyjnych Kazimierz Gaj, sekretarzem - Józef Krysiulewicz, członkami: Ryszard Bąk, Tadeusz Matczak, Jerzy Gałęzki, Jan Kawalec, Marian Suski, Tadeusz Frątczak, Jerzy Metelski, Kazimierz Olejniczak, Witold Seydak, Jan Sowiński, Edward Zakrzewski.

Lata 1970 - 73 to kolejne lata bez możliwości treningów, gdyż nadal trwa naprawa jazów na Prośnie. Trenuje się sporadycznie na odcinku 560 metrów przystań-basen, albo na nowo oddanym zalewie w Gołuchowie. Mimo tych trudnych warunków zorganizowano sekcję wioślarek, z którą rozpoczął pracę Wiesław Janowski. Do pracy trenerskiej powrócił Jerzy Janczewski. W roku 1970 czwórka młodzików (Świerczyński, Kubicki, Zentel, Zakrocki i Chabet - sternik) zdobywa złoty medal, a ósemka juniorów - srebrny. Na następne medale trzeba czekać 3 lata. W 1973 roku dziewczęta kierowane przez trenera Janowskiego, wspólnie z zawodniczkami KKW Wisły Grudziądz, występując jako reprezentacja CRZZ, zdobywają Mistrzostwo Polski, w ósemkach (Zofia Popiołek, Ewa Kurc, Zofia Nowak, Elżbieta Kuczyńska). Płynąc w tym samym składzie kaliszanki ze sterniczką Anną Jurczak zdobywająca czwórkach srebro. Złota ósemka reprezentuje Polskę w trójmeczu Czechosłowacja ­Węgry - Polska w Bydgoszczy i w meczu z NRD w Poznaniu gdzie odnosi zwycięstwa. Jest to ostatnie w tym dziesięcioleciu zwycięstwo wioślarzy. Na następne przyjdzie czekać dziewięć lat. Nie odnoszą również sukcesów kajakarze.

Zapisało się to dziesięciolecie w kronikach KTW bolesnym wydarzeniem. W roku 1972, podczas pochodu 1 Maja, umiera na zawał serca Emil Sztark wiceprezes i prezes KTW, ostatni członek Zarządu KTW z okresu międzywojennego. Choć Sztark wywodził się z niemieckiej rodziny, nie wyrzekł się polskości, za co zesłany został do obozu koncentracyjnego podczas okupacji. Żegnali go kaliszanie, delegacja Powstańców Wielkopolskich (walczył w Poznaniu), członkowie KTW, a w ich imieniu Czesław Perliński.

W roku 1974 wybrano kolejny Zarząd w składzie: Prezes ­Czesław Perliński, wiceprezes administracyjny - Kazimierz Gaj, wiceprezes d/s sportowych - Tadeusz Matczak, wiceprezes d/s wychowawczych - Jan Błaszczyk, członkowie: Ryszard Rak, Józef Wojtyś, Leon Michalski, Tadeusz Frątczak, Witold Seydak, Zygmunt Pasek, Klemens Mąka, Zbigniew Liszewski, Jan Bazan, Adam Walczak. Podczas kadencji Zarządu władze nowego województwa przystąpiły do realizacji dużego zbiornika retencyjnego w pobliskiej miejscowości Szałe. Członkowie KTW między innymi Perliński, Gaj, Frątczak, Bazan przy wsparciu Jerzego Heinze ówczesnego Dyrektora Wydziału Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki wpłynęli na zmianę projektów tak, aby mocna było na akwenie wytyczyć tor regatowy i uczynić zbiornik rekreacyjno-sportowym ośrodkiem dla kaliszan. Wizja ta pozwoliła przetrwać nielicznej grupie zawodniczej wioślarskiej i kajakowej. Należy jeszcze odnotować, te w roku 1979 KTW zorganizował kurs sędziowski i uprawnienia zdobyło 25 osób. Inicjatorem i prowadzącym zajęcia był jedyny w Kaliszu sędzia związkowy wioślarski - Wojciech Kowalski.

W roku 1978 zakończyła się kadencja Zarządu, a skład nowo wybranego przedstawiał się następująco: Prezes - Kazimierz Gaj, wiceprezes sportowy - Andrzej Koperki, wiceprezes d/s wychowawczych - Jan Błaszczyk, wiceprezes d/s administracyjnych - Adam Walczak członkowie: Józef Wojtyś, Tadeusz Frątczak, Leon Michalski, Kazimierz Olejniczek, Jerzy Metelski, Witold Seydak, Zygmunt Parch, Klemens Mąka, Jan Bazan, Henryk Kranc, Bogusław Brzostowski.