Tadeusz Kulisiewicz. Głowa ojca, drzeworyt, 1921
1. Głowa ojca, drzeworyt, 1921