10. Panorama Kalisza, rysunek tuszem w szkicowniku, 1960