11. Kościół ewangelicki (pojezuicki) za drzewami, rysunek tuszem w szkicowniku, 1960