12. Kościół św. Józefa, rysunek tuszem w szkicowniku, 1960