15. Odrapanki, rysunek tuszem w szkicowniku, 1960
15. Odrapanki, rysunek tuszem w szkicowniku, 1960