Barbara Kowalska

KULISIEWICZ I KALISZ

 Wydawnictwo ukazuje się w setną rocznicę urodzin Tadeusza Kulisiewicza

Wybór ilustracji: Barbara Kowalska, Jerzy. A. Splitt
Redakcja: Jerzy Aleksander Splitt

Wydawca:
Fundacja Przyjaciół Kalisza
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej

I Wydanie Internetowe
Krzysztof Płociński, listopad 1999