7. Fragment ogólnego widoku Kalisza, suchoryt, 1927