9. Fragment miasta z widoczną w tle wieżą kościoła św. Józefa, 
rysunek tuszem w szkicowniku, 1960