Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Adam Helbich
(1796-1881)

     Adam Bogumił HELBICH, lekarz, autor ponad 80 artykułów z dziedziny medycyny, przez kilkanaście lat związany z Kaliszem.

dr Adam Helbich     Urodził się 20 grudnia 1796 roku w Warszawie. Był synem Antoniego i Marianny z Mościckich. W wieku 10 lat stracił ojca. Najpierw uczył się w szkole pijarów. Następnie w 1813 roku rozpoczął studia medyczne, jako stypendysta miasta Warszawy. Dyplom magistra medycyny, chirurgii położnictwa otrzymał w 1817 roku. Przez pewien czas przebywał w Berlinie i Wiedniu. Po powrocie do kraju 3 lipca 1818 roku wstąpił do wojska polskiego jako lekarz. W 1822 roku objął stanowisko lekarza powiatu konińskiego, a w 1827 roku, po uzyskaniu w Berlinie stopnia doktora medycyny i chirurgii, zamieszkał w Kaliszu. W krótkim czasie uzyskał uznanie wśród mieszkańców miasta. Jako lekarz wojskowy brał udział w powstaniu listopadowym. W wyniku zasług został mianowany lekarzem dywizji i odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Po upadku powstania wrócił do Kalisza, gdzie podjął prywatną praktykę lekarską. Od maja 1835 roku został naczelnym lekarzem Szpitala Św. Trójcy.

     Dr A. Helbich przyjaźnił się z ojcem Adama Asnyka, któremu pomógł osiedlić się w Kaliszu. Natomiast jego córka, Cecylia była matką chrzestną przyszłego poety. Przyjaźń obu weteranów powstania listopadowego przetrwała przez lata. Kazimierz Asnyk u schyłku życia więcej czasu spędzał u doktora Helbicha, w jego majątku Konary, niż u syna Adama w Krakowie.

     Adam Helbich w roku 1840 przeniósł się do Warszawy. Obok wykonywania praktyki lekarskiej, dużo publikował prac z dziedziny medycyny. Był współzałożycielem i współredaktorem pierwszego w Polsce czasopisma medycznego "Tygodnik Lekarski" (1847). Wielokrotnie był prezesem Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie, członkiem rad i stowarzyszeń lekarskich. Po uroczyście obchodzonym jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej Adam Helbich przeniósł się do majątku rodzinnego Konary (Radomskie), gdzie leczył ludność wiejską i zajmował się pszczelarstwem. Zmarł 19 marca 1881 roku. Został pochowany na Powązkach.

Opracował Jerzy Bielawski

 Powered by Microsoft BackOffice LOGO MS INTERNET EXPLORERFPCREATED.GIF (9866 bytes)


Twórcą i sponsorem stron internetowych Ziemi Kaliskiej  jest firma rodzinna - Zakład Informatyki i Elektroniki MIKROSAT,
62-800 Kalisz, ul. Sułkowskiego 2, tel. (0-62) 7671842 w osobach Krzysztofa Płocińskiego  
- właściciela, oraz dzieci: Mateusza, Szymona i Marii Płocińskich, e-mail: kplocinski@mikrosat.com.pl.

 Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła.
Š 1996-2001 by Krzysztof Płociński i rodzina.